อับเดตข่าวสารและโปรโมชั่นจาก maneedee.com

ยม หมายถึงอะไร ยม คืออะไร คำฮิตวัยรุ่นตอนนี้

ยม หมายถึงอะไร?

คำว่า "ยม" ที่วัยรุ่นฮิตตอนนี้ หมายถึงอะไร

คำว่า "ยม" เป็นคำศัพท์ที่วัยรุ่นนิยมใช้กันในปัจจุบัน โดยมักใช้เพื่อสื่อถึงสิ่งที่อยู่มานานจนไม่น่าสนใจหรือน่าเบื่อ เช่น คอนเทนต์ที่ยม สินค้าแฟชั่นที่ยม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คำว่า "ยม" นั้น ยังมีความหมายอื่นอีก เช่น เหนื่อย เช่น ทำงานจนยม หรือ น่าเบื่อ เช่น หนังเรื่องนี้ยม

ที่มาของคำว่า "ยม"

คำว่า "ยม" เดิมทีเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสานและภาคเหนือ หมายถึง "นานจนไม่กรอบ, เหี่ยว" เช่น ขนมที่วางทิ้งไว้นานจนยม

ต่อมา คำว่า "ยม" ได้เริ่มแพร่หลายในภาษาวัยรุ่น โดยสันนิษฐานว่ามาจากการที่วัยรุ่นมักใช้คำสแลงใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและบ่งบอกถึงความเป็นวัยรุ่น

ความหมายของคำว่า "ยม" ในภาษาวัยรุ่น

ในภาษาวัยรุ่น คำว่า "ยม" มักใช้เพื่อสื่อถึงสิ่งที่อยู่มานานจนไม่น่าสนใจหรือน่าเบื่อ เช่น

  • คอนเทนต์ที่ยม: คอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมในอดีต แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง เช่น คลิปตลกหรือเพลงฮิตในอดีต
  • สินค้าแฟชั่นที่ยม: สินค้าแฟชั่นที่ได้รับความนิยมในอดีต แต่ปัจจุบันตกเทรนด์
  • ทำงานจนยม: ทำงานหนักจนเหนื่อยล้า
  • หนังเรื่องนี้ยมจริงๆ: หนังเรื่องนี้น่าเบื่อ

ความแตกต่างของคำว่า "ยม" ในภาษาวัยรุ่นกับภาษาไทยถิ่นอีสานและภาคเหนือ

ในภาษาไทยถิ่นอีสานและภาคเหนือ คำว่า "ยม" หมายถึง "นานจนไม่กรอบ, เหี่ยว" เช่น ขนมที่วางทิ้งไว้นานจนยม

ในภาษาวัยรุ่น คำว่า "ยม" มักใช้เพื่อสื่อถึงสิ่งที่อยู่มานานจนไม่น่าสนใจหรือน่าเบื่อ เช่น คอนเทนต์ที่ยม สินค้าแฟชั่นที่ยม เป็นต้น

สรุป

คำว่า "ยม" เป็นคำศัพท์ที่วัยรุ่นนิยมใช้กันในปัจจุบัน โดยมักใช้เพื่อสื่อถึงสิ่งที่อยู่มานานจนไม่น่าสนใจหรือน่าเบื่อ อย่างไรก็ตาม คำว่า "ยม" นั้น ยังมีความหมายอื่นอีก เช่น เหนื่อย เช่น ทำงานจนยม หรือ น่าเบื่อ เช่น หนังเรื่องนี้ยม