อับเดตข่าวสารและโปรโมชั่นจาก maneedee.com

โรคกระเพาะอักเสบ อาการ สาเหตุ และวิธีรักษา

โรคกระเพาะอักเสบ, อาการ, สาเหตุ, วิธีรักษา

โรคกระเพาะอักเสบ เป็นโรคที่เกิดจากเยื่อบุกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบ บวมแดง ส่งผลให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงขึ้นจนเกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

อาการของโรคกระเพาะอักเสบ

อาการของโรคกระเพาะอักเสบที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ หรือกลางท้อง มักเป็นๆ หายๆ
 • ท้องอืด ท้องเฟ้อ
 • เรอบ่อย
 • แน่นอึดอัดท้อง
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักลด
 • ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ

สาเหตุของโรคกระเพาะอักเสบ

โรคกระเพาะอักเสบสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

 • การติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด
 • การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวดชนิด NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)
 • พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารรสจัด รับประทานอาหารที่ย่อยยาก รับประทานอาหารเร็วเกินไป ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่
 • ภาวะเครียด
 • โรคบางชนิด เช่น โรคเอชไอวี โรคตับอ่อนอักเสบ

วิธีรักษาโรคกระเพาะอักเสบ

การรักษาโรคกระเพาะอักเสบขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค โดยทั่วไปอาจใช้ยารักษาตามอาการ หรือรักษาด้วยการผ่าตัดในกรณีที่จำเป็นต้องรักษา

 • การรักษาตามอาการ สามารถทำได้ด้วยการใช้ยากลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ยาลดกรด ยาเคลือบกระเพาะอาหาร เป็นต้น
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดในกรณีที่เกิดแผลในกระเพาะอาหารขนาดใหญ่ หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร

การป้องกันโรคกระเพาะอักเสบ

สามารถป้องกันโรคกระเพาะอักเสบได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น

 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 • รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย
 • รับประทานอาหารช้าๆ เคี้ยวให้ละเอียด
 • หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีกากใยสูง
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่

บทสรุป

โรคกระเพาะอักเสบเป็นโรคที่พบได้บ่อย อาการของโรคกระเพาะอักเสบที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงขึ้นจนเกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ การรักษาโรคกระเพาะอักเสบขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค โดยทั่วไปอาจใช้ยารักษาตามอาการ หรือรักษาด้วยการผ่าตัดในกรณีที่จำเป็นต้องรักษา