อับเดตข่าวสารและโปรโมชั่นจาก maneedee.com

คริสต์มาส เทศกาลแห่งความสุขและความรัก

Christmas Celebration Santa Claus 02

คริสต์มาส (Christmas) เป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี คำว่า "Christmas" นั้น มาจากคำว่า "Christes Maesse" ซึ่งหมายถึง "พิธีมิสซาของพระคริสต์"

คริสต์มาสมีต้นกำเนิดมาจากเทศกาลวันสมโภชพระคริสตสมภพ (Christmastide) ในศาสนาคริสต์ ซึ่งเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ เชื่อกันว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงมาช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากความบาป

Mass Christians Attend Mass To Celebrate The Birth Of Jesus Christ

กิจกรรมที่ได้รับความนิยมในวันคริสต์มาส ได้แก่

  • พิธีมิสซา คริสต์ศาสนิกชนจะเข้าร่วมพิธีมิสซาเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์
  • การให้ของขวัญ ผู้คนจะมอบของขวัญให้กันเพื่อแสดงความรักและมิตรภาพ
  • การตกแต่ง บ้านและร้านค้าจะประดับประดาด้วยไฟประดับและต้นคริสต์มาส
  • การรวมตัวกัน ผู้คนจะรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวและเพื่อนฝูง

คริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความสุขและความรัก ผู้คนทั่วโลกจะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความรักและความปรารถนาดีต่อกัน