maneedee.com รวมข่าวโปรโมชั่นล่าสุด ปี 2558 ทั่วไทยทุกวันทันเหตุการณ์

คาเฟ่ อเมซอน จัดแคมเปญ ฉลอง 15 ปี โชคสุดฟินกับบิลอเมซอน ลุ้นรับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 6.7 ล้านบาท ที่ Café Amazon วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2560

Cafe1 170628

แคมเปญ ฉลอง 15 ปี โชคสุดฟินกับบิลอเมซอน

 

 

แคมเปญสุดพิเศษ ฉลอง 15 ปี คาเฟ่ อเมซอน ให้คุณได้ลุ้นรับรางวัลมากมาย รวมมูลค่ารวมกว่า 6.7 ล้านบาท

เพียงซื้อสินค้าในร้านอเมซอนครบ 50 บาท เขียนชื่อ ที่อยู่ ลงบนด้านหลังใบเสร็จ แล้วหย่อนในกล่องรับชิ้นส่วน ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถเบนซ์สุดหรูไปขับ และทองคำแท่งหนัก 5 บาทและ 1 บาท กว่า 120 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6.7 ล้านบาท

 

ร่วมลุ้นรางวัลได้โดย

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการคือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาที่ร่วมรายการ รวมมูลค่า 50 บาท ขึ้นไป (รวม Vat) ต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับในการลุ้นรางวัล1 สิทธิ์ โดยให้ผู้ร่วมรายการเขียน ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน ลงบนด้านหลังใบเสร็จรับเงิน (เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้การแสตมป์ตรายาง ) แล้วใส่ในกล่องรับชิ้นส่วนที่ตั้ง ณ  ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาที่ร่วมรายการ


ระยะเวลาในกาส่งชิ้นส่วนร่วมลุ้นรางวัล  :  ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560

ร่วมรายการได้ที่  :  ณ  ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาที่ร่วมรายการ


รางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการ ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1  รถยนต์ Mercedez Benz รุ่น C350 e Plug-in Hybrid มูลค่ารางวัลละ 2,570,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 2,570,000  บาท

รางวัลที่ 2  ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 104,600 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 2,092,000 บาท

รางวัลที่ 3  ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 21,100 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 2,110,000 บาท

 

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ 121 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,772,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

*หมายเหตุ ราคาทองคำ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560

*หมายเหตุ กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในทุกรางวัล เป็นสมาชิกบัตร PTT Blue cardจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม จำนวน 15,000 คะแนน

 

การจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี

- จับรางวัล 1 ครั้ง ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 

- ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.cafe-amazon.com ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560  

 

เงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติม

- รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  หรือต่างจังหวัด  ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้บนหลังใบเสร็จ พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง  หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีผู้ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์จะต้องรับภาระในส่วนของการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล เช่น ค่าประกันภัยรถยนต์ ,ค่ามัดจำป้ายแดง,รวมทั้งค่าจดทะเบียนรถยนต์ ค่าภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ทป. 104/2544

- บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ  ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

- ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัล ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

- พนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และครอบครัว รวมทั้งบุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

- สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cafe-amazon.com,www.facebook.com/cafeamazonofficial/ หรือ PTT Contact Center โทร. 1365