maneedee.com รวมข่าวโปรโมชั่นล่าสุด ปี 2558 ทั่วไทยทุกวันทันเหตุการณ์

เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู จับแหลก แจกโชค 10 ล้าน วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561

Nes1 180220

เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู จับแหลก แจกโชค 10 ล้าน

 

 

ส่งก่อน รวยก่อน ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู จับแหลก แจกโชค 10 ล้าน เพียงสะสมซองเปล่าให้ครบ 5 ซอง แล้วรีบส่งมาตามรายละเอียดด้านล่าง ก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมากมาย

 

กติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา, เอสเปรสโซ โรสต์, น้ำตาลน้อยลง 25 % ณ ร้านค้าทั่วประเทศ

โดยส่งซองเปล่าเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู (รสใดก็ได้) จำนวน 5 ซอง เย็บติดกัน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือลงบนกระดาษ แนบติดกับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ใส่ซองจดหมายและส่งมาที่ ตู้ ปณ. 22 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

 

2. รางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการ

รางวัลที่ 1 (จับรางวัลครั้งที่ 12)

- รถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น C350 e Avantgarde มูลค่ารางวัลละ 2,640,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 2,640,000 บาท

 

รางวัลรายสัปดาห์ (จับรางวัลครั้งที่ 1-11)

- รถจักรยานยนต์ YAMAHA รุ่น QBIX มูลค่ารางวัลละ 51,360 บาท จำนวน 33 รางวัล รวมมูลค่า 1,694,880 บาท

- สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 19,760 บาท จำนวน 290 รางวัล รวมมูลค่า 5,730,400 บาท

 

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ จำนวน 324 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,065,280 บาท

 

3. ระยะเวลาเข้าร่วม

ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

4.กำหนดจับรางวัล

จับรางวัลครั้งที่ 1 -11 วันที่ 6, 13, 20, 27 มีนาคม, วันที่ 3, 10, 17, 24, 30 เมษายน และวันที่ 8, 21 พฤษภาคม 2561

จับรางวัลครั้งที่ 12 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

 

5.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.facebook./NESCAFE.TH ประกาศรางวัลครั้งที่ 1 -11 วันที่ 9, 16, 23, 30 มีนาคม, วันที่ 6, 13, 20, 27 เมษายน และวันที่ 4, 11, 25 พฤษภาคม 2561 ประกาศรางวัลครั้งที่ 12 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

โดยผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนานกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง, ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น

6. ชิ้นส่วนที่ร่วมรายการจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทฯ ว่าเป็นของจริงก่อนจึงจะสิทธิ์ได้รับรางวัล และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของชิ้นส่วนที่ร่วมรายการ หรือการส่งผิดที่ หรือการส่งชิ้นส่วนช้ากว่าวันและเวลาที่กำหนดในการส่งชิ้นส่วนชิงรางวัล หรือต่อความผิดพลาดเนื่องจากข้อความบนชิ้นส่วนไม่ชัดเจน

7. ราคาทองเป็นราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

8. บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านทางโทรศัพท์ตามข้อมูลที่เขียนมาพร้อมชิ้นส่วน หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ผู้โชคดีที่ได้รับการติดต่อแล้ว สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ ในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544

11. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการชิงโชค

12. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สี และรุ่นของรางวัลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องรับภาระในส่วนของการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลด้วยตนเอง เช่น ค่าประกันภัยรถยนต์, ค่ามัดจำป้ายแดง, ค่า พรบ. ประกันภัย รวมทั้งค่าจดทะเบียนรถยนต์ ค่าภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นต้น

15. ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้โชคดีทราบล่วงหน้า

16. พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด และบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคเนสท์เล่ โทร 02-657-8657 กด 0 www.nestle.co.th และ www.facebook./NESCAFE.TH

18. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

 

Nes2 170818

Nes3 170818

Nes4 170818