maneedee.com รวมข่าวโปรโมชั่นล่าสุด ปี 2558 ทั่วไทยทุกวันทันเหตุการณ์

ลุ้นโชค ส่ง SMS รหัสใต้ฝา เอส โคล่า กับกิจกรรม เอส เสิร์ฟโชคทุกมื้อ ให้ทุกวันสุดซี้ด วันนี้ ถึง 27 มิถุนายน 2562

Est1 190218

เอส เสิร์ฟโชคทุกมื้อ ให้ทุกวันสุดซี้ด

 

 

ร้อนนี้ดื่มเอส ลุ้นโชคทุกวัน เอส เสิร์ฟโชคทุกมื้อให้ทุกวันสุดซี้ด แจกหนักแจกจริง 

ดื่มเอส แล้วส่งรหัสใต้ฝาเอสโคล่า และเอสเพลย์รสใดขนาดใดก็ได้ ลุ้นรางวัลมากมาย ดังนี้

- ลุ้น รถยนต์ในฝันเมอร์เซเดส-เบนซ์ GLA

- ลุ้น iPhone Xs ทุกสัปดาห์ 

- ลุ้น ทองคำ ทุกวัน 

รวมรางวัลมากถึง 513 รางวัล รวมมูลค่า 14 ล้านบาท

 

กติการ่วมลุ้นรางวัล

 • ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเอส และ เอสเพลย์ รสชาติใด ขนาดใดก็ได้

 • ส่งรหัสใต้ฝามาลุ้นรางวัล รหัส 1 หมายเลข ส่งร่วมรายการได้ 1 ครั้ง

 • ใน 1 วัน 1 หมายเลขโทรศัพท์ สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนในการส่งต่อวัน

 

ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัล

ส่งรหัสใต้ฝา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 27 มิถุนายน 2562

ประกาศรางวัลผ่านทาง www.estcolathai.com และ www.facebook.com/estcola

 

ของรางวัล

- ทองคำแท่ง จำนวน 425 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,250,000 บาท

- โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 85 รางวัล รางวัลละ 39,900 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,391,500 บาท

- รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ GLA 200 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,140,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,420,000 บาท

* แจกรางวัลโดยการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และรหัสชิงโชคของผู้ร่วมรายการทั้งหมดลงบนกระดาษเป็นชิ้นส่วนแต่ละหมายเลข แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดของแต่ละรอบมารวมกัน เพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีตามรอบที่กำหนด

* จับรางวัลที่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

ช่องทางการส่งรหัสเพื่อร่วมลุ้นรางวัล มี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางมือถือ : แค่พิมพ์ *759* ตามด้วยรหัสใต้ฝา # แล้วกดโทรออก 

2. ส่งผ่านเว็บไซต์ : https://www.estcolathai.com/

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ชุด, ซิมโทรศัพท์ที่ใช้ในการส่ง SMS พร้อมฝาผลิตภัณฑ์เอสที่มีหมายเลขรหัสใต้ฝาที่ได้รับรางวัล ที่มีรหัสถูกต้องตรงกับประกาศ เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ในวันและเวลาทําการ ที่กำหนด

 • ผู้โชคดีต้องมารายงานตัวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทําการประกาศผลเเต่ละครั้ง

 • กรณีผู้โชคดีไม่มีฝาที่มีรหัสที่ถูกต้องมาแสดง หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลและจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป

 • หากผู้โชคดีคนใหม่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน บริษัทฯ ต้องถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

 • ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวตลอดรายการ และเมื่อได้รับรางวัลแล้วจะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัลครั้งต่อไป

 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด

 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ในกรณีผู้โชคดีไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้โชคดีต้องติดต่อกรมสรรพากร เพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน ก่อนวันรับรางวัล ตามข้อหารือกรมสรรพากรที่ 402430

 • กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด , บริษัทในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ครั้งที่ 1 ประกาศรางวัล วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 2 ประกาศรางวัล วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 3 ประกาศรางวัล วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 4 ประกาศรางวัล วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 5 ประกาศรางวัล วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 4 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 6 ประกาศรางวัล วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 5 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 7 ประกาศรางวัล วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 8 ประกาศรางวัล วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 7 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 9 ประกาศรางวัล วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 10 ประกาศรางวัล วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 11 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 11 ประกาศรางวัล วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 12 ประกาศรางวัล วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 13 ประกาศรางวัล วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 14 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 14 ประกาศรางวัล วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ GLA 200 จำนวน 1 รางวัล

 

ครั้งที่ 15 ประกาศรางวัล วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 18 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 16 ประกาศรางวัล วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 19 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 17 ประกาศรางวัล วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 20 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 18 ประกาศรางวัล วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 21 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 19 ประกาศรางวัล วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 20 ประกาศรางวัล วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 25 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 21 ประกาศรางวัล วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 22 ประกาศรางวัล วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 23 ประกาศรางวัล วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 24 ประกาศรางวัล วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 25 ประกาศรางวัล วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 1 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 26 ประกาศรางวัล วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 2 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 27 ประกาศรางวัล วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 28 ประกาศรางวัล วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 4 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 29 ประกาศรางวัล วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 30 ประกาศรางวัล วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 31 ประกาศรางวัล วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 32 ประกาศรางวัล วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 10 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 33 ประกาศรางวัล วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 11 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัลทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 34 ประกาศรางวัล วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 35 ประกาศรางวัล วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 15 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 36 ประกาศรางวัล วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 16 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 37 ประกาศรางวัล วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 38 ประกาศรางวัล วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 39 ประกาศรางวัล วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 40 ประกาศรางวัล วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 22 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 41 ประกาศรางวัล วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 23 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 42 ประกาศรางวัล วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 24 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 43 ประกาศรางวัล วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 25 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 44 ประกาศรางวัล วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 45 ประกาศรางวัล วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 46 ประกาศรางวัล วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 47 ประกาศรางวัล วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 48 ประกาศรางวัล วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 49 ประกาศรางวัล วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 50 ประกาศรางวัล วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 51 ประกาศรางวัล วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 52 ประกาศรางวัล วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 53 ประกาศรางวัล วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 54 ประกาศรางวัล วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ GLA 200 จำนวน 1 รางวัล

 

ครั้งที่ 55 ประกาศรางวัล วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 56 ประกาศรางวัล วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 57 ประกาศรางวัล วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 58 ประกาศรางวัล วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 59 ประกาศรางวัล วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 60 ประกาศรางวัล วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 61 ประกาศรางวัล วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 62 ประกาศรางวัล วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 63 ประกาศรางวัล วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 64 ประกาศรางวัล วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 65 ประกาศรางวัล วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 66 ประกาศรางวัล วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 67 ประกาศรางวัล วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 68 ประกาศรางวัล วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 69 ประกาศรางวัล วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 70 ประกาศรางวัล วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 71 ประกาศรางวัล วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 72 ประกาศรางวัล วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 73 ประกาศรางวัล วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 74 ประกาศรางวัล วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 75 ประกาศรางวัล วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 76 ประกาศรางวัล วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 77 ประกาศรางวัล วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น. 

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 78 ประกาศรางวัล วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 79 ประกาศรางวัล วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 80 ประกาศรางวัล วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 81 ประกาศรางวัล วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : โทรศัพท์ iPhone Xs จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 82 ประกาศรางวัล วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 83 ประกาศรางวัล วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 84 ประกาศรางวัล วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น.

รางวัล : ทองคำแท่ง จำนวน 5 รางวัล

 

สำหรับรหัสที่ส่งตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รางวัล : รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ GLA 200 จำนวน 1 รางวัล

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.estcolathai.com/