สิทธิพิเศษ บัตรเดบิต SCB เดบิต ดี๊ดี SCB จัดให้ ซื้อตั๋วหนัง เพียง 99 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีพีเพล็กซ์ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560

Scb20170118

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า บัตรเดบิต SCB

 

 

เดบิต ดี๊ดี SCB จัดให้ ซื้อตั๋วหนัง เพียง 99 บาท

ลูกค้าบัตรเดบิต SCB ซื้อตั๋วหนัง ในราคาพิเศษเพียง 99 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ทุกสาขา สำหรับที่นั่งปกติในโรงภาพยนตร์ระบบปกติ หรือ ดิจิตอล (2D) โดยชำระผ่านบัตรเดบิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท เท่านั้น

 

**จำกัดสิทธิ์จำนวน 5,000 ที่นั่ง / รวมทุกโรงภาพยนต์ / เดือน

 

ระยะเวลาในการรับสิทธิพิเศษ  :  วันที่ 15 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

รับสิทธิพิเศษได้ที่  :  ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา

 

เงื่อนไข

● สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร เดบิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 5577 XXXX XXXX XXXX) รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ณ เคาน์เตอร์ Box Office โรงภาพยนตร์เท่านั้น

● รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 99 บาท  เฉพาะที่นั่งปกติ ระบบ Digital 2D เท่านั้น

● สามารถอัพเกรดที่นั่ง Honeymoon Seat หรือระบบ Digital 3D, Atmos 3D ได้ โดยลูกค้าต้องชำระส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์จากราคาที่นั่งปกติ ระบบปกติ (ยกเว้น IMAX, 4DX และเก้าอี้ VIP ทุกประเภท)

● จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 หมายเลขบัตร / 2 ที่นั่ง / เดือน

● จำกัดจำนวน 5,000 ที่นั่ง / เดือน รวมทุกสาขา ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

● ลูกค้าต้องใช้สิทธิในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น

● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด