สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต KTC ทานบุฟเฟ่ต์ มา 2 จ่าย 1 ที่ Sukishi Buffet และ Seoul Grill เมื่อใช้คะแนนสะสม 1,999 คะแนน วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561

Ktc1 171117

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC ที่ ซูกิชิ บุฟเฟ่ต์ และ โซลกริลล์

 

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าค้าบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน ซูกิชิ โตเกียว บุฟเฟ่ต์ และ ร้าน โซลกริลล์ 

 

โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์ มา 2 จ่าย 1 ที่ร้าน ซูกิชิ โตเกียว บุฟเฟ่ต์ และ ร้าน โซลกริลล์

** รับสิทธิ์ มา 2 จ่าย 1 เมื่อชำระเงินค่าบุฟเฟ่ต์ 1 ท่าน (ด้วยบัตรเครดิต KTC) และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1,999 คะแนน เพื่อแลกรับบุฟเฟ่ต์ 1 ท่าน

** รับชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KTC เท่านั้น (ไม่รับชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตอื่นๆ)

 

ระยะเวลาในการรับสิทธิพิเศษ  :  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2560

รับสิทธิพิเศษได้ที่  :  ที่ร้าน ซูกิชิ โตเกียวบุฟเฟ่ต์ ทุกสาขา และ ร้าน โซลกริลล์ ทุกสาขา

 

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์

- โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง

- ต้องชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงไทยที่กำหนดเท่านั้น

- เฉพาะราคาผู้ใหญ่ปกติเท่านั้น

- ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

- เฉพาะรับประทานภายในร้านเท่านั้น

- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้อีก ต้องเลือกรับส่วนลดใดส่วนลดหนึ่งเท่านั้น

- โปรโมชั่นนี้สามารถสะสมคะแนนในบัตรสมาชิกซูกิชิได้ เมื่อคำนวณจากยอดซื้อสุทธิหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้วเท่านั้น

- เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

- ไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

- สิทธิประโยชน์นี้ เมื่อชำระเงินค่าบุฟเฟ่ต์ราคาปกติผ่านบัตรฯ 1 ท่าน จึงจะมีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 1,999 คะแนน เพื่อแลกรับบุฟเฟ่ต์ฟรีอีก 1 ท่าน

- สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะบุฟเฟ่ต์ราคาปกติ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมรายการอาหารพิเศษและเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์

- สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ภายในร้านได้อีก และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

- ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการใช้คะแนนสะสมแลกรับบุฟเฟ่ต์ฟรี จำนวน 1 ท่าน ตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE  02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th

 

Ktc2 171117

 

Ktc3 171117