รวมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ธนาคาร - บัตรเครดิต - มือถือ - อินเตอร์เน็ต ล่าสุด

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้บัตร S&P NEW JOY CARD

SP20170112

S&P New Joy Card 

 

 

บัตรสมาชิก เอส แอนด์ พี ที่จะทำให้คุณได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลด มากมาย

ค่าสมัคร 200 บาท บัตรสมาชิกมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สมัคร สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ดูได้ที่ด้านล่าง

 

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้บัตร S&P NEW JOY CARD

 

- บัตรสมาชิกมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สมัคร

- บัตรนี้เป็นบัตรส่วนลด (เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด) ใช้รับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปที่ร้าน S&P , จุดขาย Bluecup และ ร้าน Grand Seaside ศรีราชา

- Joy Birthday รับสิทธิพิเศษในเดือนเกิด :

   1. รับส่วนลด 20% เมื่อซื้อสินค้าหรือรับประทานอาหารในร้าน S&P ราคาปกติตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2560)

   2. ใช้สิทธิภายในเดือนเกิด 1 ครั้ง / ปี

   3. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น

   4. ใช้สิทธิได้ที่ร้าน S&P ที่ร่วมรายการ (ยกเว้น สาขาในสนามบินดอนเมือง /สาขาในสนามบินสุวรรณภูมิ / สาขาในสนามบินเชียงใหม่ /เบเกอรี่ชอพอารีน่า / เบเกอรี่ชอพชาเลนเจอร์ 3 / เบเกอรี่ชอพอิมแพ็ค ฮอลล์ / เบเกอรี่ชอพ มอลล์ 6 งามวงศ์วาน /เบเกอรี่ชอพสยามพารากอน / เบเกอรี่ชอพมอลล์ 5 ท่าพระ / เบเกอรี่ชอพมอลล์ 7 บางแค / เบเกอรี่ชอพ มอลล์ 8 บางกะปิชั้น G / เบเกอรี่ชอพมอลล์ 2 รามคำแหง / เบเกอรี่ชอพมอลล์ 3 ระเบียงทอง / เบเกอรี่ชอพมอลล์โคราช / เบเกอรี่ชอพ Blueport / เบเกอรี่ชอพTops ลาดพร้าว / เบเกอรี่ชอพ ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู / เบเกอรี่ชอพพหลโยธินเพลส)

   5. งดร่วมรายการ JOY BIRTHDAY : เค้กพวงมาลัย / เค้ก 3 มิติ / เค้กแต่งงาน / เค้กสั่งพิเศษที่ลูกค้านำแบบมาเอง / สินค้าจัดโปรโมชั่น / สินค้าจัดชุด Snack Box, Coffee Break, VIP Meal Box / บริการปิ่นโต / บริการจัดเลี้ยง / บริการ 1344 Delivery

   6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- กรุณาแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนการชำระเงิน

- กรณีไม่แสดงบัตรสมาชิก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลด และสิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิก

- สมาชิก S&P New Joy Card รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ Joy Card Joy Movie, ชมละครเวทีฯลฯ ตามที่บริษัทฯ จัดขึ้น

- กรณีบัตรสูญหาย/ชำรุด ท่านสามารถสมัครบัตรสมาชิกใหม่ที่ร้าน S&P (ยกเว้นสาขาสุวรรณภูมิ / สาขาสนามบินดอนเมือง ) โดยชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 200 บาท

- กรณีเติมเงินในบัตร S&P New Joy Card หากบัตรสูญหาย/ชำรุด กรุณาดำเนินการตามตารางระเบียบเงื่อนไขการเติมเงิน และใช้เงินในบัตรสมาชิก (ระบบ S&P e-Wallet) ด้านล่างนี้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการยกเลิกบัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

SP2 20170112

ระเบียบเงื่อนไขของการเติมเงินและใช้เงินในบัตรสมาชิก(ระบบ S&P e-Wallet)

 

  • เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท ยอดเงินคงเหลือในบัตรไม่เกิน 50,000 บาท เงินที่เติมเข้าบัตรแล้วไม่สามารถแลกรับเงินคืนได้ ยกเว้นกรณียกเลิกบัตร

  • สามารถเติมเงิน และใช้เงินในบัตรสมาชิกได้ที่ร้านค้า S&P, จุดขาย BlueCup และร้าน Grand Seaside ศรีราชา ในประเทศไทย ยกเว้น ร้านค้า S&P สาขาในสนามบินดอนเมือง สาขาในสนามบินสุวรรณภูมิ และสาขาในสนามบินเชียงใหม่ และเบเกอรี่ช้อพที่งดร่วมรายการการเติมเงินและตัดเงิน (ชั่วคราว) ชอพ Tops ลาดพร้าว/ชอพ มอลล์ 6งามวงศ์วาน/ชอพ สยามพารากอน/ชอพมอลล์ 5 ท่าพระ/ชอพ มอลล์ 7 บางแค/ ชอพมอลล์ 8 บางกะปิ ชั้น G/ชอพ มอลล์ 2 รามคำแหง/ชอพ มอลล์ 3 ระเบียงทอง/ ชอพ มอลล์ โคราช/ชอพพหลโยธินเพลส/ชอพ ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู/ชอพBlueport หัวหิน ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงร้านค้าที่สามารถเติมเงิน และใช้เงินในบัตรสมาชิกได้ ผู้ถือบัตรโปรดตรวจสอบ ณ จุดขายก่อนทำ รายการ

  • กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย หรือถูกขโมย หรือใช้บัตรสมาชิกสลับกัน เนื่องจากบัตรสมาชิกเปรียบเสมือนเงินสด บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบจำนวนเงินคงเหลือและสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในบัตรสมาชิก ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางด้านล่างนี้

  • กรณียกเลิกบัตร และประสงค์จะขอรับเงินคงเหลือในบัตรสมาชิกคืน ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางด้านล่างนี้

  • กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ และมีเงินคงเหลืออยู่ในบัตรสมาชิก ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางด้านล่าง

  • ขณะระบบออฟไลน์ หรือระบบขัดข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเติมเงิน และไม่รับชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยการตัดเงินในบัตร

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  •