รวมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ธนาคาร - บัตรเครดิต - มือถือ - อินเตอร์เน็ต ล่าสุด

โปรโมชั่น Rabbit Card ลด 10% ที่ แมคโดนัลด์ เมื่อจ่ายด้วยแรบบิท วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2559

Rabbit2 20160510

โปรโมชั่นสำหรับผู้ถือบัตร Rabbit Card ที่ McDonald's

 

 

ยิ่งอิ่ม ยิ่งคุ้ม กับ บัตรแรบบิท ลดทันที 10% ที่ แมคโดนัลด์ เมื่อชำระด้วยแรบบิท 

 

ระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่น  :  วันนี้- 31 ธันวาคม 2559

จัดโปรโมชั่นที่  :  ที่ แมคโดนัลด์ สาขาทีร่วมรายการ

 

เงื่อนไข 

- ชำระเงินด้วยแรบบิทเท่านั้น

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

- ใช้ได้ที่ร้านแมคโดนัลด์เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ขอสงวนสิทธิ์ในการปัดเศษสตางค์

- หมดเขต 31 ธันวาคม 2559