รวมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ธนาคาร - บัตรเครดิต - มือถือ - อินเตอร์เน็ต ล่าสุด

สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต TMB รับเงินคืนสูงสุด 20% ที่ร้านอาหาร ZEN และ ZEN SUSHI & SAKE วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

TMB2 20161025

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต TMB เท่านั้น

 

 

ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต TMB เมื่อรับประทานอาหารที่ ร้านอาหาร ZEN และ ZEN SUSHI & SAKE ทุกสาขา รับเงินคืนสูงสุด 20%

 

สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต TMB ชำระค่าสินค้า ณ ร้านอาหาร ZEN และ ZEN SUSHI & SAKE ทุกสาขา โดยมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB มูลค่า 160 บาท เมื่อชำระค่าสินค้า ตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป/ เซลล์สลิป (1 สิทธิ/ บัตร/ เดือน) โดยผู้ถือบัตรเครดิต TMB จะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ โดยพิมพ์ TMBZE ตามด้วยเลข 12 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต TMB ส่งมาที่ 4806026 

 

ระยะเวลารับสิทธิพิเศษ  :  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559

รับสิทธิพิเศษได้ที่  :  ร้านอาหาร ZEN และ ZEN SUSHI & SAKE ทุกสาขา
 

วิธีลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์

  • พิมพ์ TMBZE ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ เริ่มรับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนแรกที่ลงทะเบียน)

 
เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ

- เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา 

- เมื่อชำระค่าอาหาร และเครื่องดื่มผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ร้านอาหาร ZEN และ ZEN SUSHI & SAKE ทุกสาขา ตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 160 บาท โดยอดใช้จ่ายคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร/ เดือน ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 59 (รวม 3 เดือน)

- ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

- รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558